Ένα καθημερινό θέμα που προκύπτει ανάμεσα σε ασφαλισμένους, διαμεσολαβητές και εταιρείες είναι η συζήτηση για την εμπορική αξία του οχήματος που ασφαλίζεται και τι αναγράφεται μέσα στο ασφαλιστήριο. Ιδιαίτερα εάν το όχημα είναι πολυτελές η συζήτηση δυσκολεύει!

Η αξία ενός ασφαλισμένου οχήματος αναγράφεται μέσα στο πρώτο ασφαλιστήριο και σε κάθε ανανέωση αυτού, εφόσον το όχημα ασφαλίζεται και για προαιρετικούς κινδύνους όπως πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, ολική και μερική κλοπή, φυσικά φαινόμενα, μικτή ασφάλιση κτλ. Καθώς όμως η  εμπορική αξία του οχήματος βαίνει μειούμενη με την πάροδο του χρόνου λόγω παλαιότητας και φθορών χρήσης, ασφαλισμένοι και διαμεσολαβητές πριν την ανανέωση του ασφαλιστηρίου είναι χρήσιμο να συζητούν το θέμα για την νέα ασφαλιστική αξία του οχήματος που θα αναγράφεται στο ανανεωτήριο. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι εκπλήξεις και οι διαφωνίες σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος και αποζημίωσης του ιδιοκτήτη!

Δείτε εδώ τι αναγράφει η εταιρεία ενδεικτικά ΑΧΑ Ασφαλιστική όμοια όλων των εταιρειών:

Επιπλέον ορισμένες εταιρείες ένα ή και δύο μήνες πριν την ανανέωση του ασφαλιστηρίου είτε προτείνουν μια νέα ασφαλιστική αξία που πλησιάζει την τρέχουσα εμπορική αξία του ασφαλισμένου οχήματος είτε συνήθως και εκδίδουν την ανανέωση του ασφαλιστηρίου με την νέα διαμορφωμένη ασφαλιστική αξία του οχήματος υπό την βάση πως σε περίπτωση ζημιάς ο ιδιοκτήτης να αποζημιωθεί την τρέχουσα αξία του οχήματος και να αποφευχθεί η απόκλιση μεταξύ της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο αξίας και της τελικής αποζημίωσης του ασφαλισμένου. Η αναγραφή της σωστής ασφαλιστικής αξίας του οχήματος ωφελεί εκτός των άλλων και στη διαμόρφωση νέου οικονομικότερου ασφαλίστρου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που η ασφαλισμένη αξία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τρέχουσα εμπορική αξία τότε εφαρμόζεται ο κανόνας της υπασφάλισης ή της υπερασφάλισης αντίστοιχα κατά την αποζημίωση. Ως εκ τούτου η συνεννόηση και η συνεργασία με τον διαμεσολαβητή και την εταιρεία είναι απαραίτητη.

Δείτε εδώ τι αναγράφει η εταιρεία ενδεικτικά ERGO Hellas όμοια όλων των εταιρειών:

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις ασφαλισμένων οχημάτων που υπόκεινται σε βελτιωτικές αλλαγές όπως π.χ. προσθήκη ηλιοροφής, προσθήκη αεροτομής, νέες ζάντες, τοποθέτηση φιμέ τζαμιών, δερμάτινων καθισμάτων κτλ. που ορισμένες ενδέχεται να αυξάνουν την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Και σε αυτή την περίπτωση ασφαλισμένος και διαμεσολαβητής συζητούν και διαμορφώνουν όπου χρειάζεται εκ νέου την αναγραφόμενη ασφαλιστική αξία στο ασφαλιστήριο.

Δείτε εδώ τι αναγράφει η εταιρεία ενδεικτικά Υδρόγειος όμοια όλων των εταιρειών:

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

 

Πηγή: nextdeal.gr