Ασφάλιση κατοικίας

Το σπίτι αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο Ε μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία καθώς στεγάζει τα όνειρα και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής για αυτό και η προστασία του από κάθε τυχαίο γεγονός είναι αναγκαία. έχουμε δημιουργήσει μία σειρά από σύγχρονα προγράμματα που στόχο έχουν να παρέχουν απόλυτη προστασία για την εξασφάλιση του κτιρίου και του περιεχομένου από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων χωρίς ψιλά γράμματα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας περιλαμβάνουν βασικές καλύψεις όπως πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατικές ενέργειες, ζημιές από νερά, ζημιές από καπνό ,θραύσης κρυστάλλων και επιπλέον προσφέρουν τη δυνατότητα προσθήκης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων όμορων. Τέλος η εταιρεία διαθέτει προγράμματα ασφάλισης για ενυπόθηκες κατοικίες που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο και προσφέροντας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Τι αξία έχει το σπίτι σας σήμερα?

Τι αξία θα έχει το σπίτι σας μετά από κάποια φωτιά ή ολική  καταστροφή?

Από αυτή την απάντηση εξαρτάται το ασφαλιστικό πρόγραμμα περιουσίας που θα επιλέξουμε για εσάς .


Ζητήστε προσφορά για ασφάλιση κατοικίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία:

Σε τετραγωνικά μέτρα
Σε τετραγωνικά μέτρα
Ποσό σε Ευρώ
Ποσό σε Ευρώ