Πληροφορίες για συνεργάτες

Βρείτε παρακάτω σημαντικές πληροφορίες και έντυπα που διευκολύνουν την καθημερινή σας επικοινωνία και τη ροή της εργασίας σας:

Ενημέρωση απο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας

Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο ενημέρωσης από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας. Μπορείτε να το κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.


Έντυπο αναγκών πελάτη

Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο αναγκών πελάτη. Μπορείτε να το κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.

 


Έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να το κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.

 


Αποδεικτικό Είσπραξης

Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο “αποδεικτικό είσπραξης”. Μπορείτε να το κατεβάσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το εκτυπώσετε.


Χρήσιμα τηλέφωνα

Βρείτε παρακάτω σημαντικά πληροφορίες και χρήσιμα τηλέφωνα που διευκολύνουν την καθημερινή σας επικοινωνία και τη ροή της εργασίας σας:

Κατάλογος Τηλεφώνων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Εγνατίας 136, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα

2310226000
2310820820

Email

laskosk@hotmail.com