Ομαδική Ασφάλιση

Η Ομαδική Ασφάλιση απευθύνεται κυρίως σε υπαλλήλους-εργαζόμενους επιχειρήσεων.
Η Ομαδική Ασφάλιση συμβάλλει στη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχείρησης.
Μερικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προκύπτουν είναι

  • Παραγωγικότητα και υψηλή απόδοση
  • Αύξηση εμπιστοσύνης
  • Δημιουργεί στην επιχείρηση κύρος
  • Προσελκύει καταρτισμένα ποιοτικά στελέχη
  • Ικανοποίηση πελατών, αφού η ικανοποίηση των υπαλλήλων μετακυλύετε στους πελάτες

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουν έτοιμα πακέτα παροχών Ομαδικής Ασφάλισης, αλλά μπορεί κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της πρόγραμμα που να περιλαμβάνει από Απώλεια Ζωής και Ολική Ανικανότητα μέχρι πρωτοβάθμια περίθαλψη, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο του ασφαλισμένου.

Μια κατηγορία ομαδικών που διαδίδεται το τελευταίο καιρό είναι τα Συνταξιοδοτικά Ομαδικά προγράμματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που επιθυμούν αξιόπιστη λύση αποταμίευσης. Η συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων απευθύνεται και σε Στελέχη όλων των ειδών επιχειρήσεων, αποτελώντας παράλληλα παροχή με μακροπρόθεσμα οφέλη με σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Αφού τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα οι εργοδοτικές εισφορές τυγχάνουν πλήρως Φορολογικής Αναγνώρισης .

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.