Ασφάλιση Επιχείρησης

Καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησης σας από τον αρχικό σας σχεδιασμό ή και να απειλήσουν ακόμη και τη ίδια την βιωσιμότητα της. Με ευέλικτα και προσαρμοσμένα προγράμματα στις ανάγκες κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης παρέχουμε καλύψεις σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος.

Η ΔΕΣΜΟΣ διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτήρια, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες πλαστικών, χαρτικών, τροφίμων, παραγωγής μεταλευμάτων κα.

Προγράμματα μας, προστατεύουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενο τα εμπορεύματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, κάθε επιχείρησης προσφέροντας κάλυψη για σημαντικούς κινδύνους όπως:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Σεισμός
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Κλοπή
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες πράξεις
 • Απώλεια κερδών
 • Βραχυκύκλωμα
 • Οικονομική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών
 • Αλλοίωση προϊόντος
 • Ληστεία ταμείου
 • Ληστεία κατά την μεταφορά των χρημάτων
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη μηχανικών βλαβών
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Αστική ευθύνη τρίτων

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.