ΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗ ομάδα μας