Ασφάλιση Συνταξιοδοτική

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ (Συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας), οι δημόσιες δαπάνες για συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά παρά τον αντίκτυπο των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων, με τον μέσο όρο να αυξάνεται από 9,5% επί του ΑΠΕ το 2015, σε 11,7% το 2050.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ένας εργαζόμενος με μέσο μισθό που καθυστερεί την είσοδο του στην αγορά εργασίας κατά πέντε έτη θα παρατηρήσει μείωση στις συνταξιοδοτικές παροχές κατά μέσο όρο 6%. Ομοίως, κατά μέσο όρο μια γυναίκα με μέσο μισθό που διακόπτει την καριέρα της για πέντε χρόνια ώστε να φροντίσει τα παιδιά της θα χάσει περίπου το 4% του συνταξιοδοτικού της εισοδήματος.

Οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες μορφές εργασίας συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Εξάλλου τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι παραδοσιακοί εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης εξοικονομούν πιο εύκολα κεφάλαια μέσω κεφαλαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων σε σχέση με τους αυτοαπασχολούμενους και τους προσωρινά εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου, συνιστάται έντονα να δημιουργηθούν πολιτικές για την προώθηση της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από όλους τους πολίτες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα αποταμιεύσουν αρκετά για την συνταξιοδότησή τους.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.