Έπειτα από την δημοσίευση του Νόμου 4599/2019 και τον ντόρο που δημιουργήθηκε για την ασφάλιση των υποψήφιων οδηγών, το nextdeal.gr με το παρών διευκρινίζει το θέμα και επισημαίνει για ακόμη μια φορά την σπουδαιότητα, χρησιμότητα και αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης σε κάθε τομέα της ζωής και της πολιτείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4599/2019 καθορίστηκε πως οι υποψήφιοι οδηγοί, ανήλικοι και ενήλικοι, για την απόκτηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών κατά την διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του Κυρίου και του Κατόχου του οχήματος.

Δείτε εδώ το ακριβές απόσπασμα του νόμου όπως ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια:

Με απλά λόγια απαιτείται ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο διάρκειας της ημέρας πρακτικής εξέτασης του υποψηφίου οδηγού διαμορφωμένο με τις ανωτέρω ειδικές παροχές.

Οι ασφαλιστικές παροχές που υποχρεωτικά απαιτούνται με τον νέο νόμο για την ειδική κάλυψη του υποψηφίου οδηγού σύμφωνα με το παραπάνω είναι: α) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω Σωματικής Βλάβης, ζημιών επί πραγμάτων και χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης, β) Αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτικού οχήματος για το χρονικό διάστημα επισκευής του τουλάχιστο 1 μήνα εργασιών επισκευής.

(* Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη καθορίσει ένα μέγιστο ποσό αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος π.χ. 2000, 3000 χιλ. ευρώ ανάλογα την πολιτική της εκάστου εταιρείας . Αποζημιώνουν τις υλικές ζημιές που θα δημιουργηθούν στο εκπαιδευτικό όχημα από τον εξεταζόμενο οδηγό, μέσα από την παροχή Ιδίων Ζημιών όπως ισχύει για τα εκπαιδευτικά οχήματα).

Έπειτα από την δημοσίευση του νόμου αρκετές εταιρείες όπως ενδεικτικά και για παράδειγμα η Εθνική ασφαλιστική, η Μινέττα και η AIG εξέδωσαν διευκρινιστική εγκύκλιο προς τους διαμεσολαβητές με την οποία ενημέρωναν ότι:

H Ειδική Ασφαλιστική Κάλυψη υποψήφιου οδηγού για την απόκτηση άδειας οδήγησης όπως απαιτείται από τον νόμο προστέθηκε εντός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης και Ιδίων ζημιών των οχημάτων των σχολών οδήγησης που διατίθενται. Η κάλυψη αφορά τις κατηγορίες οχημάτων όπως π.χ.  Μότο, ΕΙΧ, ΦΙΧ, Λεωφορεία Σχολών Οδηγών που είναι ασφαλισμένα ή θα ασφαλιστούν στις παραπάνω εταιρείες ενώ καθορίζονται προϋποθέσεις και όροι της προσθήκης της νέας παροχής σύμφωνα με την πολιτική της εκάστου εταιρείας.

Επιπλέον η εταιρεία Interlife έπειτα από την δημοσίευση του νόμου εξέδωσε ανακοίνωση περί ισχύος Αυτόνομου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του Υποψήφιου Οδηγού για την ημέρα της πρακτικής εξέτασης, με τις παροχές που προβλέπονται από τον νόμο και με ειδικά διαμορφωμένο ασφάλιστρο. Το συμβόλαιο παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ανεξάρτητα από την εταιρεία που μπορεί να είναι ασφαλισμένο το ίδιο το εκπαιδευτικό όχημα και η σχολή οδηγών. Η εταιρεία σημειώνει πως σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου οδηγού η ασφάλιση εκδίδεται εκ νέου με ημερομηνία την νέα ημερομηνία πρακτικής εξέτασης και ένα νέο ελάχιστό κόστος.

Σημειώνεται πως εντός του σχετικού άρθρου εκτός των άλλων αναφέρεται πως η ασφαλιστική κάλυψη θα καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης των υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς κλειστούς και ανοιχτούς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο 4599/2019 καθορίζεται πως πριν την πρακτική εξέταση, είτε οι υποψήφιοι οδηγοί με ιδία πρωτοβουλία προσκομίζουν στη σχολή οδηγών το απαιτούμενο ασφαλιστήριο, είτε οι ίδιες οι σχολές οδηγών προσκομίζουν τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διατηρούν για τα εκπαιδευτικά τους οχήματα, με την προσθήκη της ασφαλιστικής κάλυψης και των παροχών όπως ορίζονται από τον νόμο, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος του υποψηφίου οδηγού που τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να επιτραπεί η διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.

Σημειώνεται πως ο νόμος απαγορεύει να παρίσταται ο Εκπαιδευτής κατά την διάρκεια διενέργειας της πρακτικής εξέτασης μέσα στο όχημα για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Συνεπώς ο/η εξεταζόμενος/η είναι μόνος/η σε όλη την διάρκεια της πρακτικής εξέτασης.

Δείτε  εδώ σχετικό απόσπασμα του άρθρου 4 του Νόμου:

Καθώς το θέμα αφορά αρκετές χιλιάδες ενήλικες υποψήφιους οδηγούς που βρίσκονται στην αναμονή για την διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, χιλιάδες άλλους οδηγούς ηλικίας άνω των 74 ετών και αρκετούς χιλιάδες ανήλικες υποψήφιους οδηγούς, το nextdeal.gr επικοινώνησε με Σχολές Οδηγών και ενημερώθηκε επι του πρακτέου για το νέο αυτό ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα και την εργασία διαμεσολαβητών και εταιρειών.

Από την μεριά τους οι ερωτηθέντες Ιδιοκτήτες Σχολών Οδήγησης εύχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει η διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων! Το nextdeal.gr αναμένει τις εξελίξεις!

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής
Πηγή: nextdeal.gr