«Προσωπικά δεδομένα». Δυο λέξεις που ακούμε παντού γύρω μας τα τελευταία χρόνια και πολλές φορές μας ταλαιπωρούν ως πολίτες, μας διασφαλίζουν όμως μέσα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων για μια εταιρία μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης . Ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών, που είναι ικανή να πλήξει ανεπανόρθωτα την ύπαρξη και λειτουργία μιας επιχείρησης.
Εάν η εταιρία σας είναι εκτεθειμένη σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, εάν διαχειρίζεστε προσωπικά δεδομένα εξασφαλίστε την ψηφιακή προστασία σας με προγράμματα Cyber.
Μερικές από τις πολύ σημαντικές καλύψεις τους:
ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Καλύπτει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, περιλαμβάνει:
• Τεχνική ανάλυση και ανεύρεση αποδεικτικών στοιχείων μετά από παραβίαση ή διαρροή δεδομένων
• Βοήθεια στη διαχείριση εταιρικής φήμης καθώς και της προσωπικής φήμης των στελεχών
• Εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων
• Κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και παρακολούθησης τρίτων μερών
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- Παρέχεται κάλυψη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- Παρέχει κάλυψη για τα έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- Καλύπτει την απώλεια καθαρών κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφάλειας.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.
ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ- Καλύπτει πληρωμές λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο.
Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων
Προώθηση δημοσίευσης
8
1 κοινοποίηση
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση