Η τελευταία ευκαιρία από την eurolife για αποταμίευση με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2%  έως 30/12/19. Η Eurolife εγγυάται 2% για όλα τα χρόνια διατήρησης του αποταμιευτικού συμβολαίου και στις έκτακτες καταβολές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310226000 για περισσότερες πληροφορίες.