Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, αφορά εξειδικευμένα συμβόλαια που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα κινδύνων για κάποιο περιουσιακό στοιχείο μας.

Τα συμβόλαια αυτά καλύπτουν σχεδόν τα πάντα. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις τους, όπως η φυσιολογική φθορά στον χρόνο, δόλος.

Τα πιο διαδεδομένα κατά παντός κινδύνου είναι

  • Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφαλίζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα έως και φωτεινοί σηματοδότες διαβάσεων. Οι καλύψεις τους εκτός από τις βασικές προβλέπουν αποζημίωση βλάβης, λάθος χειρισμού, πτώσης υπολογιστή, τυχαία απρόβλεπτα γεγονότα όπως να πέσει στον υπολογιστή νερό, ζάχαρη, καφές. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν κάθε είδους ζημιά, που μπορούν να συμβούν στα ηλεκτρονικά συστήματα.

  • Μηχανικών Βλαβών

Αφορά επιχειρήσεις που τα μηχανήματα τους παίζουν ρόλο στην παραγωγική διαδικασία. Τέτοιες είναι ενδεικτικά τα νοσοκομεία, φωτοβολταϊκά πάρκα, τηλεοπτικοί σταθμοί ,κτλ.

  • Τεχνικών Έργων

Αφορά κινδύνους σε δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως ανέγερση οικοδομών, έργα υποδομής κτλ.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.