Συμπλήρωμα του ζωτικού κεφαλαίου

Παροχή “ Αγροτικής Ομπρέλας” με συνολική προστασία του αγρότη σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Η ασφάλεια Αγροτικών πακέτων περιλαμβάνει

  • Ασφάλιση Αγροτικών κτιρίων
  • Εγκαταστάσεις θερμοκηπίων
  • Μηχανήματα υπαίθρου-παραγωγής-συσκευασίας
  • Αστική ευθύνη εργοδοτική-προϊόντος
  • Ασφάλιση φυτικής παραγωγής

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.