Ασφάλιση Αλλοδαπών

Είναι προγράμματα Κρατικής Νοσοκομειακής Περίθαλψης που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες αλλοδαπών που

  • Ζουν στην Ελλάδα
  • Δεν έχουν κάποιο κρατικό φορέα ασφάλισης ,προκειμένου να διασφαλίσουν την άδεια παραμονής τους σύμφωνα με τον μεταναστευτικό νόμο 4251/2014

Τα προγράμματα καλύπτουν

  • Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
  • Μόνιμη/μερική ανικανότητα από Ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να ετοιμάσουμε για εσάς μια ολοκληρωμένη προσφορά για την ασφάλιση που επιθυμείτε.